YTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye’de “teknik” unvanına sahip altı üniversiteden biridir. Teknik üniversite özelliğine sahip olduğu için ülke iç piyasasına ve dış ülke piyasalarına mesleki alanlarda tecrübeli ve kalifiye personeller yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bu konuda da 1911 yılından bu yana Türkiye’de hayli başarılı bir üniversite olma özelliğini korumakta, bu gayeyi gelişen ve değişen sistemsel revizyonlar ile de sürekli güncellemektedirler. Birçok üniversite bölümü ile ön plana çıkmakta olan Yıldız Teknik Üniversitesi, son dönemlerde Fen Edebiyat Fakültesi’nde yer alan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile de ses getirecek çalışmalara imza atmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, temel ve uygulamalı metotlarda bilgi vermek üzere çalışan araştırmacıların bir arada bulunduğu bir bölümdür. Bu yüzden, bölümün temelinde ise çoklu disiplin uygulayıcı (multidisipliner) bir sistem yer almaktadır. Bu sayede, bölüm içerisindeki araştırma konularının farklı disiplinlerden geçmesi durumunda da konuların ve yöntemlerin çeşitlenmesi de kaçınılmaz oluyor. Böylelikle bu çeşitlilik, bölümü farklı kılıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimine teknik ve teorik anlamda katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Biyoteknoloji alanında da çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları her fırsatta bölüm bünyesindeki gençler ile de paylaşan bir öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu bulunmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında çalışmalar yaparak hedef kitlesini uluslararası platforma taşımayı başarmıştır. Bu nedenle, bölümün temel amacı, ihtiyaçlar doğrultusunda öncelikli özellikler alanında bilimsel düşünme yeteneğine sahip ve yatkın, yeni fikirlere açık ve üretken, girişimci, yaratıcı, bilgi üretebilen ve geliştirebilen, teknoloji üretebilme ve ihtiyaçlara cevap verebilme kapasitesi ve yapısı olan gençler yetiştirmektir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde eğitim gören gençler, akademik anlamdaki eğitim ve öğretim süreci sonra erdikten sonra, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan akademik kurumlarda çalışma imkânları çok yaygındır. Buna ilaveten, moleküler biyoloji departmanlarında, genetik ve ilgili alanlarda donanım dağıtımı yapan şirketlerde, ilaç şirketlerinde, biyoteknolojik imalatı ve araştırmaları yapan kurumlar ve şirketlerde, Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde, Tarım Bakanlığı’nda, özel tüp bebek merkezlerinde, çeşitli özel hastane kuruluşlarında, tanı laboratuvarlarında, hıfzıssıhha enstitülerinde ve belediyelerin fen işleri gibi alanlarda çalışabilirler. Son dönemde sadece bu kurumlar değil, aynı zamanda İl Emniyet Müdürlükleri Kriminoloji laboratuvarları, TÜBİTAK ve teknopark bünyesi de bu teknik kapasite ve tecrübeye sahip bireylere ihtiyaç duymaktadır. Tabi ki, her eğitim sürecinde olduğu gibi bu bölümünde de yurtdışı eğitiminin faydası olacağını düşünen yönetim kurulu, Erasmus Hareketlilik Programı dâhilinde 2013-2014 öğrenim yarıyılları için ikili anlaşmaları mevcut olan okullar ile irtibat kurarak Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü için imkânları genişletme çalışmaları içerisine girmiştir. Bu olanakları hem nitel hem de nicel anlamda ilerletmek esas amaçtır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri DETAE (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü), Adli Tıp ve Kriminoloji Laboratuvarları, Üniversite Araştırma Merkezleri, Tıp Fakülteleri Biyofizik, İmmünoloji, Onkoloji Laboratuvarları, İlaç Firmaları, TÜBİTAK, Kök Hücre Araştırma Merkezleri, Kordon Kanı Bankaları ve Çevre ve Orman Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda çalışma, staj yapma imkânları bulabilmektedirler.  Yıldız Teknik Üniversitesi, böylesine geniş çalışma sahası olan bir bölümde öğrencilerine okuma fırsatı vererek ülkemizin genç jenerasyonunu, alanında kalifiye eğitmenlerin yardımıyla Moleküler Biyoloji ve Genetik alanına kazandırıyor.