Yıldız Teknik Üniversitesi – Yıldız Yerleşkesi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin İstanbul’daki 3 yerleşkesinden biridir. Beşiktaş semtinin doruklarında bulunan koruluğa kurulmuştur. Tarihine değinecek olursak, Osmanlı Devleti döneminde koruluğun I. Ahmet tarafından içerisine bir köşk yaptırarak avlanmak için kullanıldığını göreceğiz. Sonra, II. Abdülhamit tahta çıktığında kardeşinin, amcasının saltanatlarına son verildiği yer olan Dolmabahçe Sarayı’ndan Yıldız Sarayı’na taşınır. Çünkü son verilen iki saltanata dair, Dolmabahçe’nin güvenli olmadığını düşünmüştür.

Yıldız Teknik Üniversitesi - Yıldız YerleşkesiYıldız Teknik Üniversitesi Yıldız yerleşkesi, Beşiktaş sahilinden, kuzeybatıya yükselen, zirveye ulaşarak tüm yamacı kapsayan yaklaşık 500.000 metrekarelik bir bahçe ve koruluktur. Tarihten günümüze, saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis binaları ve tarihe şahitlik etmiş birçok park bu alanı anlamlı kılmıştır. Bu alanda tarihin önemli sayfaları arasına girmeyi başaran bir yapı da, Hünkâr Dairesi’dir. Bu daire, Sultan Köşkü ve Hünkâr Sofrası olarak da anılmaktadır. 1937’de Yıldız Teknik Okulu kurulunca bu yapı da okul bünyesine verilerek şimdilerde Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük binası olarak çalışmaya devam etmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız yerleşkesi genç adaylar için öncelikli tercih sebebidir. Daha önce de değindiğimiz gibi hem bölgenin Beşiktaş gibi gelişmiş bir semtte yer alması, hem de doğal güzelliklerini kozmopolit İstanbul’a rağmen koruyor olması.

Yıldız Teknik Üniversitesi - Yıldız Yerleşkesi GörünümDört giriş kapısı bulunan Yıldız yerleşkesi, birinci kapısında Yıldız Sarayı ile ziyaretçilerine merhaba demektedir. İkinci kapısı olan Beşiktaş sahilinden gelenlere açılmaktadır. Üçüncü kapı ise Levent istikametine gideceklere açılmaktadır. Kuzeybatı için açılan son kapısı olan dördüncü kapı ise Avrupa yakasından Anadolu yakasına seyahat edecek öğrencilere ve öğretim görevlililerine kolaylık sağlamaktadır. Lokasyon olarak şahane bir yerde bulunan Yıldız yerleşkesi, yeni gelecek öğrenciler için de bu özelliği ile tercih sebebi olmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız yerleşkesi sınırları içerisinde yer alan yapılar ve bu yapılarda bulunan fakülteler ve bölümler:

A BLOK: Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi, Enformatik Bölümü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Güvenlik Birimi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makinaları Mühendisliği Fakültesi
 

B BLOK: Prof. Nedim Bilgen Bloğu Elektronik Hesap Bilimleri Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yıldız Çatı Restaurant, İnşaat Fak. Derslikleri ve CAD. Lab., Bilgisayar Teknik Servisi

 

C BLOK: Laboratuvarlar

 

Ç BLOK: Laboratuvarlar Konferans Salonu

 

D BLOK: Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Santral

 

E BLOK: Elektrik, Makina Müh. Laboratuvarları

 

 

 

F BLOK: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

G BLOK: Rektörlük Binası

 

G1 BLOK: Matbaa

 

H BLOK: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

I BLOK: Üniversite Kütüphanesi

 

K BLOK: Sadıka Sabancı Kreşi
 

L BLOK: Yüksel Sabancı Kültür Merkezi

 

M BLOK: Öğrenci – Personel  Yemekhanesi

 

N BLOK: Sağlık Hizmetleri,Sanat ve Tasarım Fakültesi

 

O BLOK: Yapı İşleri  ve Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

P BLOK: KOSGEB

 

R BLOK: KOSGEB(Güvercinlik)

 

S BLOK: Kiler-i Hümayun- Sanat  ve Tasarım Fak.

 

T BLOK: Oditoryum, Halkla İlişkiler Koord., ÖREM, Derslikler

 

U BLOK: Makine Fakültesi Ek Binası -1

 

U1 BLOK: Laboratuvarlar

 

V BLOK: Makine Fakültesi Ek  Binası -2

 

1. KÖŞK: YTÜMED (Mezunlar Derneği)

 

2. KÖŞK: Rektör Evi

 

3. KÖŞK: YTÜ Vakfı
 

1. BİNA: Türkiye İş Bankası

 

2. BİNA: Destek Hizmetleri

 

3. BİNA: İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi

4. KÖŞK: Bütçe Dairesi
 

5. KÖŞK: Misafirhane

 

6. BİNA: Soyunma Odaları

 

7. KÖŞK: Araştırma Fonu Başkanlığı

 

8. BİNA: Kış Bahçesi

 

9. BİNA: Sera

 

10. BİNA: Banka

 

11. BİNA: Kafeterya

 

12. BİNA: Kafeterya