Yıldız Teknik Üniversitesi Maddi Yardımlar

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye’de yer alan 6 teknik üniversiteden İstanbul’da yer alan 2 teknik üniversiteden biridir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sonra gelen Yıldız Teknik Üniversitesi, her sene ortalama 22.000 öğrenci ile eğitime devam etmektedir. 1911 yılından beri hizmete bu ülke toprakları içerisinde devam eden Yıldız Teknik Üniversitesi memlekete birçok önemli profesör, öğretim görevlisi, sanatçı ve mühendis yetiştirmiştir. Her zaman eğitim ve öğretim tarzını çağdaş medeniyetler seviyesinde sürdüren ve yurtdışında seçkin okullardaki müfredat programlarını kendi sistemi ile bütünleştiren bir anlayışa sahiptir.

İstanbul sınırları içerisinde yer alan üç yerleşkesi de bölge olarak İstanbul’un tarihi özelliklerini koruyan ve gelişmiş, modern diye adlandırabileceğimiz lokasyonlarda yer almaktadır. Tarih ile modernizmi bir arada sunan fakülte yapıları, akademik kimliği ve imkânları ile Yıldız Teknik Üniversitesi birçok teknik üniversitenin sıralama olarak önüne geçmekte.

Gerek Anadolu’dan gerekse İstanbul’dan tercih konusunda önemli noktada yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi, sağladığı sosyal imkânlar ile yeni adaylara destek olmaktan da geri kalmıyor. Hem sağladığı akademik eğitim ile hem de sosyal imkânlar ile örnek bir eğitim öğretim çatısı olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır. Biraz da bu sosyal imkânlara değinelim:

BURS TİPLERİ:

· Nakdi Burs, YTÜV, vakıflar, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan
burslar ÖREM aracılığı ile öğrencilere tahsis edilir. Bu burslar için öğrenci seçimi, bursu verenler ile ÖREM arasındaki işbirliği sonucunda yapılır.
· Yurt Bursu
· Yemek Bursu
Bu burslarla ilgili duyurular ÖREM Panoları ile ÖREM web sayfası üzerinden ilan edilir.

1-    NAKDİ BURSLAR
a. İhtiyacı olduğu belirlenen öğrencilere verilir.
b.  Bölümünde en az bir dönem okumuş olan öğrencilerin bursa başvurabilmeleri için en
az 2.00 AGNO’ya sahip olmaları gerekmektedir. Eğitim süresi içinde öğrencinin bursu
AGNO’sunun üst üste iki dönem 2.00’nin altına düşmesi ya da bir dönem 1.50’nin
altına düşmesi durumunda kesilir.
c. Hazırlık öğrencileri, hazırlık eğitimlerinin ilk yılı burs alabilirler. Hazırlık okulunu bir
yılda bitiremeyenler lisansa başlayıncaya kadar burs alamazlar. Bu öğrenciler lisans
eğitimine başlarken burs için yeniden başvurmak zorundadır.
d. Kesilen burslar ÖREM Yönetim Kurulu kararıyla ve kontenjana göre yenilenebilir.
e. Bir öğrenciye ihtiyacına göre birden fazla burs bağlanabilir (Yurt ve Yemek gibi).
Ancak bir öğrenciye birden fazla nakdi burs verilemez (KYK Öğrenim ve Katkı
Kredisi hariç).

 

2      – YURT BURSU

a. İhtiyacı olan öğrencilere
b. Yurt kontenjanlarına göre
c. Bir yıllığına verilir.

3      – YEMEK BURSU

a) Üniversite yemekhanesinde günde 1 öğün ücretsiz yemek bursudur.
b) Bir akademik yıl için geçerlidir.
c) Her dönem yemek hakkının % 50 sinden azını kullanan öğrencilerin bu bursu kesilir.

Yukarıda değindiğimiz gibi Yıldız Teknik Üniversitesi, özellikle Anadolu’daki yerleşim yerlerinden gelecek öğrencilere konaklama, harçlık ve yemek bursları gibi imkânlar sunmakta. Çünkü günümüz öğrenim hayatında önce ebeveynleri sonra öğrencileri düşündüren en önemli unsur maddiyattır. Bu sosyal sorunsala dair de yukarıdaki gibi çözümlemeler getiren Yıldız Teknik Üniversitesi, bu özelliği ile de öğrenciler için cazibesini korumakta ve günden güne geliştirmekte. Hak verirsiniz ki, İstanbul şehri, diğer Anadolu şehirlerine kıyasen biraz daha pahalı ve yerleşke civarı bölgeleri daha da pahalı. Bu pahalılık önce bu okula öğrenci gönderecek aileleri ve sonra öğrencileri düşündürmekte. Hem sunduğu akademik imkânları hem de bu sosyal imkânları ile Yıldız Teknik Üniversitesi ülke bazında sıralamasını yukarılara çekmeye devam ediyor.