Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bir Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi birimi olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1999 yılında karar aşamasına gelinen ve 2002 2003 eğitim öğretim yıllarında Eski Türk Dili, 2004 2005 yılları arasında ise Türk Edebiyatı alanlarında yüksek lisans programları le, 2005 2006 yılları arasında ise lisans programına Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak eğitim öğretime başlamıştır. 4 senelik lisans programına tabi tutulan öğrenciler, bu eğitim öğretim sürecini 162 kredi ile tamamlayacaklardır.

Bölümün içeriğinde Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalları mevcuttur. Bu dallar içerisinde kısaca öğrencilere eğitim verilen ana konu başlıkları, tarihi dönem Türk dilleri, bu dillerin dil bilgisi yapıları, tarihsel süreç içerisindeki değişimi ve gelişimi, Osmanlı dönemi Türk edebiyatı, Tanzimat’tan bugüne dek tüm yönleri ile modernleşmiş Türk edebiyatı, halk edebiyatı ve mesleki İngilizce yabancı dilidir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, eski Türk devletlerinden Osmanlı’ya, Osmanlı’dan günümüz Türkiye’si modern dönem edebiyatına varana kadar incelemektedir. Sürekli bir araştırma hali, geliştirme çabası ve gün yüzüne çıkmamış eserleri yahut yıllardır köşelerde bir yerlerde duran ama anlamını yitirmeyen yabancı dillerdeki, eski kullanılmayan dillerdeki ya da eski Türkçe ile yazılmış olup da bugün Türkçesi ile anlaşılmayan eserleri inceleyerek bölüm içerisinde eğitim gören öğrencilere anlatmakta, öğretmekte ve onlara bu yazılı eserlerin içeriklerinde yer alan ana fikirleri açıkça göstermektedir. Bölüm eğitim süreci dâhilinde öğrencilerini birer aydın, uluslararası platformlarda alanlarına dair gerek Türkçe gerekse İngilizce dillerinde anlatımlar gerçekleştirebilecek, kendisine güvenen, alanında uzmanlaşmış, kişiliği ile sosyal çevresinde örnek teşkil edebilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi gelenekleri arasında yer alan, ülkeye aydın bireyler yetiştirmek ideali bu bölüm üzerinde de etkisini 2002 yılından bu yana göstermektedir. Çağdaş medeniyetler seviyesi düzeyinde bir eğitim öğretim sistemine sahip olan Yıldız Teknik Üniversitesi, alanında teknik donanımı yüksek, yenilikçi görüşü benimsemiş, yeni ufuklar gösterebilecek ve çözüme dayalı fikirler üretebilecek eleştiri yönü kuvvetli bireyler yetiştirmektedir. Bölüm hedefleri arasında öncelikli gelen olgu, sağlam Türk dili ve edebiyatı bilgisine sahip gençleri topluma örnek bireyler olacak şekilde kazandırmaktır. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, devlete ve topluma fayda sağlayabilecek, kendisini sürekli ilgi alanları konusunda yenileyen, teknoloji ile barışık ve teknolojiyi yakından takip eden, etik bir birey olma gereklilik ve getirilerini bünyesinde barındırabilen ve icra edebilen, ekip çalışmasına yatkın, egosunu pozitif yönde eğitmiş Türkologlar yetiştirmiştir ve buna da layığı ile devam etmektedir.

Bölüm birey ve bireyler yetiştirdiği gibi, eğitim öğretim verdikleri alanlara da katkıda bulunmaktadır. Bilimin ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulundukları gibi, ülkemizde sosyal bir sorunsal olan yaşam kalitesi standartlarının artmasına katkıda bulunmak ve en önemlisi de Türk dilinin gerek sokakta gerek devlet dairesinde gerekse mesleki alanlarda kullanımının gözetilmesi, korunması ve geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yapmaktadır. Bu konuları fikir olarak bünyesinde bulunan bireylere sık sık hatırlatmakta, Türkçe’nin kullanımı konusunda sempozyumlar düzenlenmektedir. Çeşitli kampanyalar ile 2002 yılından bu yana Türkçe’nin kullanımına dair birçok çalışma yapmış eğitmenleri de bünyesinde bulunduruyor olması bu konuya dair ne derece önem vermiş olduklarını göstermektedir. Bir dil, çağının ihtiyaçlarını karşılamalı ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenerek yenilenmelidir. Bu yüzden dilin kullanımı hassas bir konudur ve bunun için hemen hemen her bölümde okuyan öğrencisini bu konuda eğitmekte olan örnek bir üniversitedir Yıldız Teknik Üniversitesi.