Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun amacı, hazırlık programlarına ait yabancı dil hazırlık eğitiminin teknik ve mesleki alanda eksiksiz olarak verilmesi, Toros Üniversitesi Öğrencilerinin mezun olduktan sonra, kendi alan ve mesleklerini İngilizce olarak da anadilleri gibi ifşa edebilmelerini amaçlamaktadır.

Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda temel İngilizce dersleri ve teknik İngilizce bilgisi gereken bölümlerde teknik İngilizce dersleri verilmektedir. İngilizce seviyelerini geliştirerek normal hayatta da rahatlıkla kullanabilecekleri şekilde bir eğitim sistemi verilmektedir.

Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce eğitimi 4 ana bölüm halinde verilmektedir.

Birincisi Başlangıç (Beginner) seviyesi İngilizce eğitimi(A1): bu bölüm İngilizceyi hiç bilmeyenler ve yeni başlayanlar içindir. Belli başlı İngilizce soru ve kalıp ve gereksinimlerinin öğretildiği bir seviyedir.

İkincisi Alt Orta (Pre-Intermediate) seviyesi İngilizce eğitimi(A2); temel düzey İngilizce bilgisinin öğretildiği ve günlük hayatta konuşmaya yarayan bir seviyedir.

Üçüncüsü Orta (Intermediate) seviyesi İngilizce eğitimi(B1): günlük klişe konuşmaların dışında sosyal konuların konuşulmasına olanak sağlayan bir eğitimi içermektedir.

Dördüncüsü Üst Orta (Upper-Intermediate) seviyesi İngilizce eğitimi(B2); Kişilerin tam anlamıyla kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, tartışma konularına girerek kendini savunabilecek türden eğitimleri kapsayan en gelişmiş İngilizce düzeyidir.