Toros Üniversitesi Lojistik Programı

Hayatta olmazsa olmazdır lojistik ve taşıma sürekli bir yerden bir yere taşımak zorunda kalırız bir şeyleri. Bu işi bizim yerimize, bazı firma ya da kişiler yapar. İşte bu konuda gerçek bilgiye sahip, işten anlayan, bu işin eğitimini almış kişilere biz göndermek istediğimiz herhangi bir eşya ya da vs. teslim ederiz. Güvenli bir şekilde ulaşır. Rahat ederiz.

Lojistik başlı başına bir sitemler bütünüdür. Lojistik bir malzemenin bir yerden başka bir yere teslim edilmesi sırasında, ihtiyaç duyulan ve kullanılan her türlü depo, araç, personel ve teçhizattır. Tüm bunların hepsi bir arada olduğunda lojistik oluşur.

Sanayi sektörü, bireysel kişilere göre daha fazla ihtiyaç duyar lojistiğe, üretmiş oldukları ürünleri pazarlamak için ulaştırmak gerekir birçok yere, bunu bazı firmalar kendileri yaparken bazıları da lojistiğe ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple lojistik gelişen sanayiye sahip ülkelerde çok gerekli bir ihtiyaçtır.

Toros Üniversite si Meslek Yüksek Okulu, bu ihtiyacın farkına vararak Lojistik Programı’nı açmıştır. Birbirinden kaliteli kalifiye teknik lojistik elemanlarını, talep edildiği şekilde sanayi ve kamu kurumlarına göre yetiştirip, iki yıllık bir eğitim sürecinin ardından mezun etmektedir.

Toros Üniversitesi Lojistik Programı mezunları çeşitli kamu kurumlarında özel sektör pazarında hem yurt içi hem yurtdışı firmalarında, nakliye firmalarında kolaylıkla iş bularak çalışabilirler.

Toros Üniversitesi Lojistik Programı’nı okuyan öğrenciler; Genel İşletme, İktisat, Yabancı Dil, Uluslar arası Ticarette Genel Kavramlar, İstatistik, Genel Muhasebe, Lojistiğe Giriş, Depolama ve Envanter Yönetimi, Ana Üretim Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi, Fiziksel Dağıtım Kanalları ve Planlaması, Genel Hukuk Bilgisi, Matematik, Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar, Türk Dili, İşletme Finansı, Lojistik ve İnsan Kaynakları, Veri Analizi ve Araştırma Yöntemleri, Yönetim Muhasebesi, Elektronik Ticaret, Uluslar arası Finansman, Lojistikte Globalleşme, Türkiye’de Lojistik, Uluslararası Ulaştırma, Gümrük ve Sigorta, Toplam Kalite Yönetimi ve Lojistik, Satın Alma ve Pazarlama Yönetimi, Tedarik Zinciri Kurma ve Yönetme gibi dersleri almaktadırlar.