Toros Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim gören öğrencilerin her tür yapı işi olarak bilenen binalar, havalimanları, barajlar, köprüler vs. gibi yapı projesinin plan, proje, yapım, denetim ve dizayn gibi konuların eğitimlerini ve incelemesini uygulamalı olarak almaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan kişiler tıpkı bir müteahhit gibi gerekli bilgiye sahip, yol, liman bina, baraj, köprü ve betonarme bir çok işten anlayan, işinin uzmanı kişiler olarak mezun olmaktadır.

Çalışma alanları gelişen yapı sektöründe giderek artmakta birçok özel sektör firması ve kamu kurumlarında da iş olanakları bulunmaktadır. Dilenirse kendi olanaklarında firma sahibi olunabilmektedir.

Toros Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde alınan dersler matematik, kimya, fizik genel dersler ve mekanik, topografya, malzeme davranışı, mukavemet, mühendislik kavramlarına giriş, yapı mekaniği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaşım, bilgisayar dersi almaktadırlar.

Toros Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisi unvanını kazanırlar.

İnşaat mühendisleri mezun olduktan sonra çalıştıkları ortam olarak büro ve şantiye arasında görev alırlar. Mezun olduktan sonra çalışabilecekleri alanlar olarak; DSİ Su İşleri, Orman, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân bakanlığı, Ulaştırma bakanlığı, enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kamu kurumlarında veya özel şirketlerde çalışabilirken, kendiişlerinin patronları da olabilirler.

Günümüzün en önemli mesleklerinden biri olan İnşaat Mühendisliğine olan açık ve ihtiyacın farkında olan Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde bu bölüme yer vermiştir.