Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Toros Üniversitesi İktisat Bölümü’nün amacı ekonomik anlamda sorunları algılaya bilen, çözüm yolları üretebilen, teorik alt yapının kazandırılması, mezun ettiği öğrencilerinin gerçek iş ortamında ekonomik olaylara karşı geniş bir bakış açısından bakarak analitik düşünmelerini sağlamaktır.

Toros Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim gören tüm öğrenciler; banka, finans, mikro iktisat, para teorisi, makro iktisat, uluslararası iktisat, kurumsal ekonomi, matematik, istatistik, dünya ekonomisi, muhasebe, ekonometri işletme, hukuk, kamu maliyesi, üretim, finans piyasaları, yönetim, pazarlama, vergi sistemleri, Türkiye ekonomisi, AB ekonomisi, sanayi ekonomisi, çalışma ekonomisi, çevre ekonomisi ve psikolojik ekonomi derslerini almaktadırlar.

Toros Üniversitesi iktisat bölümü mezunları, teorik açıklamaları yapabilen, ulusal ve bölgesel anlamlarda ekonomilerin işleyişlerini kavraya bilen, sosyal bilimlere yatkın, sayısal düşünebilen, gelişen Türkiye ekonomisi ve Dünya ekonomisine ayak uydurabilen gelişmeleri anbean takip edebilen, yatırımlarla ilgili olarak kısa ve uzun vadede önünü görebilen, tüm kamu kurum ve özel şirketlerde görev alabilecek kalitede uygulamaya hazır uzman kişilerdir.

Toros Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan kişilerin çalışma alanları oldukça geniş ve kapsamlıdır. Birçok bakanlık bünyesinde denetmen, müfettiş, uzman ve yardımcılığı, iktisatçı ve araştırma görevlisi olarak görev alabilirken özel sektör alanında da finans uzmanı, mali müşavir gibi görevler yapabilmektedir.

Toros Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan kişiler bu alanda yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.

Toros Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunları 4 yıllık eğitimleri sonunda, Lisans Diploması ve İktisatçı unvanı alırlar.