Toros Üniversitesi Grafik Tasarım Programı

Toros Üniversite si Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Programı’nda, öğrencilerin görsel anlamda estetiksel olarak ya da kullanıma en uygun şekliyle obje veya herhangi bir şekli, metni geliştirilmesi, hizalaması, vurgulaması, oranlaması veya daha pek çok işlem uygulaması gibi durumları içermektedir.

Grafik tasarımı mimari anamda, animasyon anlamında, baskı anlamında, afiş veya bir ambalaj anlamında birçok farklı anlam üzerinde dijital olarak veya dijital olmayan bir durumda uygulanan teknik bir çalışma şeklidir.

Günümüzün giderek görselliğe önem verdiği ve geliştiği dönemlerde grafik tasarım mezunları lisans veya ön lisans olmak üzere önemi artmaktadır. Özellikle sanayide çok arana grafik tasarım teknikerleri, Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Programı’ndan son derece bilgili ve bilgilerini uygulamaya dökebilen mezunlar şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Bilgisayar ile ayrılmaz bir bütün olan grafik tasarım programları mezunları, birçok alanda aranan nitelikli personel olarak yer almaktadır.

Toros Üniversitesi Grafik Tasarım Programının öğretim dili Türkçedir. Bu bölüme kaydolmak isteyen öğrenciler ücretli olarak 1 yıllık hazırlık İngilizce eğitimi alabilmektedir.

Toros Üniversitesi Grafik Tasarım Programının ders içerikleri ise

Genel Kültür Dersleri olarak; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dildir. Zorunlu Meslek Dersleri olarak Grafik Üretim Teknikleri, Yazı-Tipografi, Mesleki Temel Tasarım, Matbaa ve Matbaa Teknolojileri, Fotoğraf, Desen, Temel Sanat Eğitimi, Görsel İletişim, Bilgisayar Programları, Grafik Sanatı Tarihi, Baskı Teknikleri, Bilgisayarda Görüntü İşleme, Proje, Tasarım Stüdyo, Bilgisayar Destekli Tipografi, Reklam Stratejileri, Masaüstü Yayıncılık, Kültür ve Sanat Tarihi, Perspektif, Multimedia ve Ambalaj Tasarımı dersidir. Tüm bunların dışında seçmeli ders olarak da seçe bilecekleri; Animasyon, Web Tasarımı, Sanat Etkinliklerini İzleme, Portfolyo Tasarımı, Sanat ve Çevre, İllüstrasyon, Sanat Felsefesi, İnsan İlişkileri ve İletişim, diksiyon ve estetik dersleri olmaktadır.