Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün amacı, fen bilimleri anlamında Enstitü eğitimi alan öğrencilerin yoğun araştırma yaparak, deneysel gerçekleri ortaya koyarak ve eğitime de yer vermekte olan bir enstitüdür.

Toros Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin teknolojik bilgiler doğrultusunda, gözlemler ve deneylerle yaptıkları çalışmaları ile teknik bilgilerin doğrulanmasını sağlamaktadır. Bu süreç sonunda deneysel donelere dayanan yeni bilgilerin ortaya çıkmasına ve bilim insanlarının da yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Toros Fakültesi Fen bilimleri Enstitüsü, yaşam içindeki birbirine bağlayan sebepleri, bilimsel yasalara göre açıklamaya çalışır.

Toros Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, sosyal bilimler enstitüsüne göre daha objektif bir enstitüdür.

Toros Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü’nü tamamlamış olan bireylerin bilimsel anlamda bir çok bilgiye öncülük edebilecek durumda, kendi alanında iyi yetişmiş ve olaylara farklı açılardan bakarak, doğru bilgiyi görebilen kişileri yetiştirmeyi amaçlar.

Toros Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü’nde iki farklı program yer almaktadır. Bunlar yüksek lisans programı ve doktora programları olarak yer almaktadır. Bu programlar tezli veya tezsiz olarak farklı dallara göre değişiklik göstermektedir. Mühendislik dalına dair yüksel lisans yapmak isteyen öğrenciler; mezun oldukları takdirde yüksek mühendis unvanını alırlar.

Yüksek lisans program derslerinde % 100 ders zorunluluğu bulunmamaktadır. Seçmeli ders olanakları bulunmaktadır. Üniversite hayatını bitirerek iş hayatına başlamış oldukları düşünülerek, gece eğitimi verilmektedir.

Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde, Bilgisayar, Endüstri, Elektrik-Elektronik, İletişim Makine Mekatronik Enerji Sistemleri, Yazılım, Bilgi Sistemleri, İnşaat, Çevre Malzeme Bilimi, Enformasyon Teknoloji gibi mühendislik bölümlerinde ve mimarlık bölümlerinde yüksek lisans eğitimi alınabilir.