Toros Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Toros Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesinde açılmış olan bir bölümdür. Bölümün açılma amacı, Elektrik ve elektrik enerjisi ile ilgili olan iletimi, dağıtımı ve her türlü elektrik ve elektronikle ilgili olan alet, cihaz ve teçhizatının tanınması, kullanılması ve iletişim sistem projelerinin yapılarak, geliştirilmesine ve kullanılmasına dair gerekli bilgilere sahip mezunlar etmektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim gören öğrencilerin 4 yıllık süre içerisinde uygulamalı teorik derslerde kullanmış oldukları cihazlar avometre, voltmetre, Osiloskop, sayısal osiloskop, jenaratör, spektrum analizörü, çeşitli el alet takımları, bilgisayarlar ve çeşitli motorlar olmak üzere sıralanmaktadır.

Toros Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisi Bölümü’nü tamamlayarak mezun olan kişiler analitik düşünebilen, planlaması ve tasarlaması güçlü, sorumluluk sahibi, mekanik yeteneklere sahip, kurallara uyabilen, fen ve fizik dallarında bilgili, sorumluluk sahibi, yaratıcı, denetleyici, risk alabilen, grup çalışmasına yatkın, ileriyi görebilen, işbirlikçi, yeniliklere açık ve tüm elektrik ve elektronik konularına hakim, iş koşullarında direk uygulama yapabilmektedir.

Toros Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi ya da hazırlık sınıfı dâhilinde 5 yıllık bir öğretim sürecini kapsamaktadır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm mezunları tam olarak ne yapar sorusuna ise en iyi cevap elektrik enerjisinin pek çok enerji santraline göre üretimini, iletim hatlarının baştan sona kadarki süreçte planlamasını, projelendirmesini ve uygulamasını, elektrik üretmekte olan tüm tesislerin projesini, bakımını, montajını ve devreye almasını, Haberleşme ile ilgili kontrol, denetleme, endüstriyel ekipman tasarımı, işletme ve montaj, otomasyon sistemlerini programlar, maliyet hesaplaması yapar ve daha pek çok plan proje yapar.

Toros Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine; elektrik Makineleri, Elektrik Mühendisliğine Giriş, Güç Elektroniği, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Elektrik Ölçme, Tıbbi Elektronik, Stokastik Sistemler, Güç Sistemleri Analizi, Sinyal ve Sistem Analizi, Mantıksal Analiz, Elektronik Devreleri, Haberleşme, Bilgisayar Programlaması, Enerji Üretimi, Enerji Dağıtımı, Elektrik Sürücü Sistemleri, Doğrusal Analiz, Kompleks Hesaplama, RF Elektroniği, Enerji İletimi, Aydınlatma ve İç Tesisat, Elektriğin Endüstride Kullanılması, Teknik Resim, Mühendislik Çizimi, Elektrik Tesisleri, Elektrik Tesislerinde Koruma, Elektrik Tesis Proje, , Güç Elektroniğinin Endüstriye Uygulanması, , Yüksek Gerilim Tekniği, Elektrik Santralleri, Elektrik Enerjisi Ekonomisi, Topraklama, Güç Kalitesi, Matematik, Fizik, Temel Devre ve Mikro dalga dersleri verilmektedir.

Toros Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik açıdan kariyerlerinde ilerleye bilirler.

Toros Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan kişiler mezuniyetlerinin ardından kendi işlerinin kurabilirler, birçok firmanın ARGE bölümünde görev alabilirler, Mühendislik firmalarında proje mühendisi olarak görev alabilirler, birçok farklı firmada yöneticilik yapabilirler, firma şantiyelerinde ekibin başında şantiye şefliği yapabilirler, Alanlarıyla ilgili varsa kendi mühendislik firmasını açabilirler, tasarım firmalarında tasarım mühendisliği yapabilirler, yazılım mühendisliği, bir çok projede bakım mühendisi olarak görev alabilirler, firmaların planlama bölümlerinde, satın alma bölümlerinde, satış bölümlerinde mühendislik yapabilirler.

Ayrıca yapı ve denetim firmalarında doğalgaz firmalarında özel kamu kurum ve kuruluşlarında ve daha pek çok alanda görev alabilirler.

Bu kadar çok iş bulma olanağı olan bir bölümü neden tercih etmemeli bence, ilk bölüm tercihleriniz arasında yer almalı.