Tarihte Yıldız Teknik Üniversitesi ve Vizyon

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kondüktör Mekteb-i Âlisi (1911-1922) ismi ile 22 Ağustos 1911 tarihinde Osmanlı Devleti bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi, Osmanlı döneminde, illerin Nafia İdarelerinin, eski adı ile kondüktör yeni Türkçe adı ile tekniker ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. Hedeflenen sistem ise Paris’teki «Ecol De Conducteur» sistemin aynısıdır. Oradaki program da bu sistemin ürünüydü ve mahalli yönetim birimine kayıtlı işlemekteydi. Bu sebepten, Yıldız Teknik Üniversitesi eski adıyla Kondüktör Mekteb-i  Âlisi Bayındırlık Bakanlığı’na bağlıydı.

1922 yılında ise, tekniker yetiştiren okul hem isim hem de sistematik değişikliğe uğramıştır. Misyonunu ve vizyonunu geliştiren Yıldız Teknik Üniversitesi, yeni adı «Nafia Fen Mektebi» ile hizmet vermeye başlamıştır. 1926 yılında zorunlu eğitim öğrenim süresini 2.5 yıla; 1931 yılında ise 3 yıla çıkararak Avrupa programlarını müfredatına entegre etmeye devam etmiştir. Gelişime ve değişime sürekli açık olan Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye’deki ihtiyaçlara göre kimlik ve eğitim politikası pusulasını belirlemiş ve o yönde çalışmalar icra edecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu düşünceye paralel olarak, imar işleri ve teknik hizmetlerin artması ve gelişmesi amacı ile 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan,  1 Haziran 1937 yürürlüğe giren 3074 sayılı yasaya binayen, «Nafia Fen Mektebi» isminden vazgeçilerek, Teknik bir okul olunmuştur. Yeni adı İstanbul Teknik Okulu olduktan sonra, 2 yıllık Fen memurluğu ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı bünyesinden bugün de kullanılmakta olan yapılar tedarik edilerek buraya taşınılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi, ilk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır.  26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu’nun Maarif Vekaleti’ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekaleti’nden alınarak Maarif Vekaletine bağlanmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi, gelişimlere ve değişimlere her daim ılımlı yaklaştığından, 03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, kendi otonomu olan yüksek seviyeli bir öğretim ve araştırma kurumu kimliği ile hizmet vermeye devam etme kararı almıştır. 1971 yılında özel yükseokullar 1472 sayılı kanun ile kapatılarak, mühendislik alanında hizmet veren akademik birimler yeni kimliği olan İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesine geçirilerek hizmet vermeye devam etmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü 20 Temmuz 1982 de, Yıldız Üniversitesi olarak yeni ismiyle kimlik değiştiren Yıldız Teknik Üniversitesi, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulları ve ilgili fakülte ve bölümleri de Yıldız Teknik Üniversitesi’ne katılarak okul hem seçenek hem de sistem babında genişlemiştir. Yeni kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli’nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.

03 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında şekillenmiştir.

Günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi, 10 Fakülte, 2 Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve öğrenci sayısı her sene 22.000 ila 28.000 arası değişerek eğitim-öğretimini artan başarılarla ve taleplerle sürdürmektedir.