Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Türkiye’de teknik anlamda ve sosyal anlamda 1911 yılından bu yana hizmet veren Yıldız Teknik Üniversitesi öncelikli olarak devletin teknik alanlarda personel ihtiyacını karşılamıştır. Alanında etkin ve aydın bireyler yetiştirmeyi kendisine hedef edinmiş üniversite, ulusalcı tavrı ile evrensel düzeyde sunduğu eğitim öğretim müfredat ve imkânları ile yurtdışında tanınmaktadır.

Bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü de uluslararası platformda Türkiye’nin içsel sorunları ve ilişkilerinden ziyade, Türkiye’nin uluslararası platformda neler yaptığını tarihsel süreçler içerisinde ne evrelerden geçtiğini ve güncel dönemde nasıl yol haritaları çizdiğini eleştirel, çözüme dayalı ve evrensel düşünce anlayışı ile ele alabilecek, iş bitirebilecek düzeyde bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1999 yılında kurulmuştur. Birtakım düzenlemelerden geçerek 2000 yılında eğitim öğretime merhaba demiştir. Bölüm müfredatı gereği bölümde eğitim öğretim görmeye hak kazanan öğrenciler eğitimlerinin ilk senesinde zorunlu bir yıllık İngilizce dil eğitimi almaya tabi tutulmuştur. Başarılı bir şekilde bu İngilizce eğitim öğretim sürecini tamamladıktan sonra, 4 senelik Lisans programına dâhil olurlar. 4 senelik bu süreçte Yıldız Teknik Üniversitesi, öğrencilerine temel ve güncel siyaset bilgilerini, uluslararası ilişkilere dair sistemleri ve bu sistemlerin 16. Yüzyıldan bu yana nasıl evrelerden geçtiğini, günümüz dünyasında ne tür işleve ve işleyişe sahip olduğunu, hukuksal çerçevedeki etkilerini eleştirel ve düşünsel konuşma ve yazma tarzı ile nasıl ele alabileceklerini vermektedir. Analitik düşünme, yani çözümsel bağlamda irdeleme, edinimi kazanmaları için öğrencilere sürekli bireysel görevler ve uğraşlar verilmektedir. Bu görevler doğrultusunda öğrenci bir ana tema edinimi üzerinde yoğunlaşırken aynı zamanda başka alanlardan da faydalanarak bilgi dağarcığını ve özgüvenini pekiştirir. Bölümü bitiren öğrencilerin eğitimlerinin ilk dönemlerindeki kişilik ve akademik bilgileri bitirdikleri dönemdeki kişilikleri ile kıyaslandığında daha başarılı, nitelikli, genel kültürü üst düzeyde, düşündüklerini yazıya rahatça aktarabilen, İngilizce diline hâkim ve İngilizce dilinde hemen hemen her konuyu anlayabilecek ve konuşabilecek bireyler oldukları gözlemlenmiştir. Bu gerçeklikler bölümde hizmet veren eğitimcilerin ve bölüm sisteminin ne derece öğrencilerin isteklerine cevap verdiğini açıklar niteliktedir.

Temel derslere ilaveten verilen İngilizce dil bilgisi dersleri ve sosyal anlamdaki diğer etkinlik ve imkânların sıradan bir üniversiteye oranla daha üst düzeyde nitelikli ve nicelik bakımından fazla olduğunu görebiliyoruz. Davutpaşa Yerleşkesi içerisinde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okuyan gençlerin, bu tarihi alan içerisinde eğitim gördükleri için kendilerini şanslı hissetmektedir. Tarihi değerlere bir hayli önem veren ve bir o kadar da değişim ve gelişimlerden geri kalmayan Yıldız Teknik Üniversitesi, ulusalcılık ile evrenselliği; gelenekçilik ile yenilikçiliği, tarihsellik ile modernizmi dengeleri sarsmayacak oranda sentezleyerek günümüz çağdaş eğitim modeli olmaya devam etmektedir.

Çeşitlilikleri bünyesinde barındırmaktan memnun olan Yıldız Teknik Üniversitesi, öğrenci hareketlilik programları konusunda da öğrencilerine eşsiz imkânlar sunmaktadır. Erasmus ve Sokrates gibi Avrupa Öğrenci Hareketlilik Programları doğrultusunda gerek yurtdışına öğrenci gönderimi gerekse yurtdışından öğrenci alımı rakamları sıradan bir devlet üniversitesine göre daha yukarılardadır.