Psikologlar Kişisel Gelişim İçin Ne Gibi Öneriler De Bulunmaktadır?

Birçok psikolog bu konuda farklı görüşler ileri sürmektedir. Fakat her şeyin bir temeli olduğunu düşündüğümüzde Kişisel gelişimin temeli Aile olgusunda başlamaktadır. Bireyler her konuda öncelikle ailelerini örnek almaktadırlar. Tüm bunları görmekte ve onların davranış, yaşam Psikologlar Kişisel Gelişim İçin Ne Gibi Öneriler De Bulunmaktadır? tarzı ve deneyimlerine, hayat boyunca yaşadıkları, karşılaştıkları durumları aynı temel üstüne geliştirmek suretiyle devam ettirmektedirler, Fakat psikologlar birbirinden farklı önerilerde bulunmaktadırlar. Fakat tüm psikologlar genel açıdan bakmak gerekirse Kitap okumak konusunda hemfikirler.

Bir insanın kendini geliştirmesinde kitaptan daha değerli bir unsur yoktur. Farklı kültürler ve bunlara bağlı farklı düşünce yapıları insan gelişiminde çok önemli bir rol üstlenmektedir. Eğitiminde temeli olan kitap nesillerden nesillere insanların kişisel gelişimi ve yaşam tarzları duygu ve düşünceleri bir sonraki nesillerin onlardan aldıklarını farklı yöntemlerle, üzerine kendi deneyim ve bilgilerini aktarmak suretiyle bunları gelecek nesillere aktarırlar. Psikologların diğer bir önerisiyse film izlemek filmde kişisel gelişimde önemli bir unsurdur, fakat tüm bireylerde kalıcı bir birikim oluşturmadığından herkes için önerilmesi mümkün değildir çünkü her bireyin bir öğrenme şekli vardır. Bu genelde görsel bir beyine sahip insanlar için geçerlidir.

Psikologlar Kişisel Gelişim İçin Ne Gibi Öneriler De Bulunmaktadır?

Psikologlar Kişisel Gelişim İçin Ne Gibi Öneriler De Bulunmaktadır?Psikologların insanların gelişimi konusunda her ne kadar farklı tezleri olsa da zeki insanlar pek bunları dikkate almazlar ve kendi fikirlerinden asla şaşmazlar. Her birey aynı zamanda kendine psikologdur, çünkü insanların neye ihtiyacı olduğunu neyi nasıl ne zaman yapması gerektiğini ve bunun sonuçlarını en iyi kendisi değerlendirebilmektedir. Bu yüzden kişilerin kendilerini geliştirmelerinde öncelikle kendi hedefleri ve amaçları doğrultusunda hareket etmeleri yerinde bir fikirdir. Psikologlar kişisel gelişim konusunda sadece iyi bir dinleyicidir. Her bir birey kişisel gelişimini kendi kabuğunda çözmelidir. Psikologların önerileri tabii ki dikkate alınmalı fakat gelişim süreci bireyin beyninde sonuçlanır.