Mimarlık Bölümü

1911 yılından bu yana Türkiye coğrafyasının İstanbul merkezinde genç nesillere geleceklerini kazanma yolunda “teknik” unvanı ile eğitim vermeye devam eden Yıldız Teknik Üniversitesi birçok akademik dalı bünyesinde barındırmaktadır. Bu bölümlerde sunduğu kaliteli eğitim öğretim programları ile adından söz ettiren Yıldız Teknik Üniversitesi, tarihten bu yana Mimarlık Bölümü ile de ön plana çıkmayı başarmıştır.

İstanbul merkezli bir eğitim öğretim merkezi olduğundan, Osmanlı Devleti döneminde başkent Istanbul’un kalifiye personel ihtiyacını karşılamış olan Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nü kurarken de karayolları ve demiryolları gibi icraatlar içerisinde bulunan Osmanlı Devleti’nin yol ve diğer yapım işlerinde çalıştırılmak, yol göstermek ve yeni fikirler sunmak için genç beyinler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Layığı ile de bunu tarihte icra ederek günümüze kadar koruduğu başarılı gelenekçi tavrını yeni sistematik gelişimler ile de desteklemiştir.

1942 yılından bu yana dört yıllık eğitim vermekte olan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, ülkemize 7000 den fazla mimar kazandırmıştır. Bu rakama ulaşmak için gelenekçi tavrından taviz vermeyen ve kendi içlerinde sahibi oldukları müfredat sistemini Avrupa sistemleri ile sentezleyerek ülkemiz sınırları içerisinde kendi tarzını oluşturarak genç nesilleri keşfederek öğrenmeye teşvik etmiştir. Sadece ülke için mimar yetiştirmek için değil, onları uluslararası düzeyde bu alana kabul ettirebilmek için de çeşitli hareketlilik programlarından da faydalanmışlardır. Mimarlık, sizlerin de bildiği gibi bir binanın inşa edilmesinde en temelde yer alan şahsın sunduğu bilgi ve tasarımdır. Fakat Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 99 kişilik eğitimci kadrosu ile bu genel “Mimarlık” alanını özele indirgeyerek 4 senelik eğitim programında öğrencilerine Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon şeklinde eğitim vermektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yer alan Mimarlık Bölümü, anabilim dalı olarak eğitim vermektedir. Sadece lisans eğitimi ile de kalmayıp, lisansüstü programlarında da Mimari Tasarım, Bina Araştırma ve Planlama, Bilgisayar Ortamında Tasarım, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Restorasyon, Yapı, Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi, Yapı Fiziği (Tezli-Tezsiz), İç Mekân Tasarımı gibi alanlara yer vererek öğrencilik sonrasında aydın ve kalifiye mimarlar olabilmeleri için öğrencileri Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde eğitmeye devam etmektedirler. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2013-2014 eğitim öğretim yılı kayıtlarına göre hesaplanmış hali ile 1081 lisans, 485 yüksek lisans ve 141 doktora öğrencisi eğitim öğrenim görmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi, daha önce de değindiğimiz gibi eğitim öğretim sistemini sürekli Avrupa’daki seçkin okullar ile işbirliği içerisinde olarak idame ettirmektedir. Bu doğrultuda, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, AB Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde “Hayat Boyu Öğrenme Programı “ ve ERASMUS hareketlilik programı için çeşitli anlaşmalar yaparak Avrupa Birliği yükseköğretim konusunda da çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu yurtdışı hareketlilik programlarına 2005 yılından bu yana toplamda 260 öğrenci katılmış ve ülkemizde sergiledikleri başarıları orada da yineleyerek ülkeye geri dönmüşlerdir. Türkiye sınırları içerisinde ulusalcı tarzı ile de sık sık ön plana gelen Yıldız Teknik Üniversitesi, bu sorumluluğunu FARABİ isimli ulusal öğrenci değişim programında da layığı ile sergilemiştir. FARABİ diye isimlendirilen bu program, Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrencilerinin ülke sınırları içerisindeki başka bir üniversitede aynı bölümde eğitim görmesidir. Bu program dâhilinde Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İstanbul’a uzak illerde okuyan 96 gence kısa süreli Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde eğitim öğrenim görme fırsatı vermiştir.