Malların Paylaşımı

Kişiler arasında yaşanan boşanma olaylarında hukuki sonuçlardan birisi de mal paylaşımı olmaktadır. Evlilik yaşantısında eşler ile aile bağları ve ortak duygularla hareket etmenin yanı sıra, ekonomik ortaklık boşanma olayının gerçekleşmesiyle ortadan kalkmaktadır. Boşanma esnasında mallar paylaşılırken taraflar arasındaki ortaklığın niteliği, davaların ve mal paylaşımı davalarının konusu olmaktadır. Bunun sonucunda eşlerin sahip oldukları mallar arasında paylaşım olmaktadır.

Eşler arası mal paylaşımı dört grupta gerçekleşir. Edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, mal ortaklığı rejimi arasından eşlerin hangi mal rejimine sahip oldukları belirlenip daha sonra bu neticede mal paylaşımı yapılır. Eşler dört maddeden birini seçerek ya da kendi aralarında yapmış oldukları mal rejimi sözleşmesi ile mallarını paylaşırlar. Bu sözleşme nasıl olur diye sorulursa; evlenmeden önce veya evlendikten sonra bir mal rejimi seçilir ve seçilen rejim üzerine bir sözleşme yapılır. Boşanma esnasında bu sözleşme direkt olarak öne sürülebilir. Mal rejimi içerisinde hangi maddeler ve mallar var ise onlar alınır. Birisi birinin malına göz dikemez. Bu sözleşme ise kanunun hükmünde olacağı için böyle bir olayın da gerçekleşmesi mümkün olmaz.

Diğer bir konu ise mal rejimi tasviyesi olmaktadır. Bu konunun açılımı ise malların ortaklaşa paylaşılmasıdır. Alınmış malın her iki tarafa da düşen miktarların ve mallarının ödenmesidir. Ama bu mal alımında kişiler ortak bir miktar vermişler mi? yoksa sadece bir kişi mi? almış bunların cevabı iyi bilinmelidir. Eşler arasında eşyalarda veya mallarda ikisinin de katkısı da varsa paylarına ne düşerse onları alırlar. Her ikisinin de yoksa aileler almış ise herkes aldığını tekrar alır. Mal verilmez ise hukuki yollar ile alınır. (Bknz : http://devrimbozkurt.av.tr)

Bu iş düğün esnasında takılan takılarda da geçerlidir. Takılan takılardan kullanılmış ise boşanma esnasında kadın payına düşeni alabilir. Hakkından daha fazlasını alır ise o da onun insaniyetine kalmış bir şey olur. Bu fazla alma olayı mahkemeye öyle bildirilir. Dosyaya ne işlenmiş ise o gerçekleşir. Yani mal rejiminin tasfiyesi malları paylaşmak ve haklarına ne düşerse o miktarları ve eşyaları paylaşırlar.