Kimya Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü, Davutpaşa yerleşkesinde yer alan, ilk kadrolaşması ve eğitime başlangıcı İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Bölümü Kimya Kürsüsüne dayananan 1982 yılından bu yana ülkemize kimyagerler ve bu alanda genç nesillere eğitim verecek akademisyenler yetiştiren bir bilim bölümüdür. YÖK tarafından yapılan reform sebebiyle bölüm adı Kimya Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Modern laboratuvar imkanları ve bilim araçlarına sahip olan Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü, bu alanda eğitim gören öğrencilerine üstün teknolojik imkanlar ile eğitim vermektedir. Başarıya modernizm ve Avrupa standartlarını uygulayarak daha kolayca ulaşılabilecekleri bir zeminin hazırlığı birçok zorlu süreçten geçerek günümüze kadar büyük bir özveri ve istikrar ile getirilmiştir. Günümüz eğitim teknolojilerinin hemen hemen hepsinin bu bölümde yer aldığını söyleyebiliriz. Kimya Bölümü, 2000 yılına kadar eğitim öğretimlerini Galatasaray Mühendislik Fakültesi ismi ile Şişli’de bulunan binasında sürdürükten sonra Fen Edebiyatı Fakültesine orada varolan yüksek imkanları kullanabilmek ve bu imkanların daha rahat geliştirilebileceği bir yerleşke olan Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesine, Galatasaray Mühendislik Fakültesi’nde yer alan diğer Fen Edebiyat Fakültesi bölümleri ile birlikte taşınmıştır.

Kimya Bölümü, bünyesinde eğitim öğretim almakta olan öğrencilerine lisans öğreniminde Fizikokimya, Organik Kimya, Analitik Kimya, Anorgamik Kimya ve Biyokimya gibi anabilim dallarında temel kimya dersleri ile eğitim vermektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde aynı kimya anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da devam ettirmektedir. Bu olanak ile öğrenciler lisans eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra gerekli puan ve ortalamaya sahip olduktan sonra eğitim öğretim gördükleri çatı altında yüksek lisans ve doktora imkanlarına da ilerleyen yıllarda sahip olabilmektedirler. Sürekli sistemini yeniliklere açık eğitimci kadrosu ile güncelleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü, gelecek nesillere bilgilerini doğru ve uluslararası düzeyde aktarabilecek çağdaş, yeni atılımlarda bulunan, aydın bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Akademik anlamda ise öncelikle ülkemizin sonra dünyanın ihtiyaçlarına Kimya alanında cevap verebilecek kapasitede örnek bireyler kazandırmak için 4 yıllık lisans eğitimi öncesinde öğrencilere 1 sene zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi verilmektedir. Bu hazırlık yılı süresinde eğitim öğretim görmeye hak kazanan öğrencilere İngilizce dil edinimi kazandırılmaktadır. Yabancı dilde kendisini ve teknik alanını aktarabilecek düzeyde öğrenciler ile ancak başarının mümkün olabileceğini düşünen Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü eğitmenleri, aynı zamanda öğrencilerine Davutpaşa yerleşkesi içerisinde sunduğu sosyal imkanlar ile de örnek bir bölüm özelliği taşımaktadır. Bölüm, aynı zamanda Erasmus imkanına da uygundur.

Bölüm kapsamında verilen eğitim sonucunda sağlam temellere dayanan kimya bilgisi almış, takım ruhuna yatkın, liderlik vasfını kendi bünyesinde sindirmiş ve geliştirmiş, tasarı ve deneyler konusunda alanına sunulmuş tüm teknolojik imkanları ustalıkla kullanabilen, analitik düşünme ve çözüme dayalı düşünce üretme kabiliyeti edinmiş, kimyaya dair karşılaşılan sorunlar karşısında profesyonelce ve eleştirel değerlendirmeler yapabilen, teknolojiye duyarlı ve kendisini sürekli bu alanda güncelleyen, araştırmayı ve özgün patent gelişimlerine katkıda bulunabilecek kapasitede ve yeni yöntemler üretebilen kimyagerler ülkemizin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde Yıldız Teknik Üniversitesi’ni gururlandırmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü, eğitim öğretim süreci sona ermiş mezunları ile iletişimi koparmamaktadır. Mezunlarının deneyimlerini sürekli geriden gelen genç nesillere aktararak da dün ile bugün arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Hem gelenekçi hem yenilikçi bir kimliği bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü için de bu vasfını idame ettirmektedir.