İstatistik Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi, 1911 yılında kurulmuş Türkiye’nin en eski üniversitelerinden biridir. Türkiye’deki 6 teknik üniversiteden İstanbul’da bulunan ikinci teknik üniversite özelliğine sahiptir. Kuruluş amacı ülkeye aydın ve kalifiye personel yetiştirmektir. Sonraları amacını evrensel boyuta taşıyarak uluslararası platformlarda Türkiye’yi vermiş olduğu mezunlar ve farklı eğitim sistemi ile temsil etmiştir ve yurtdışında tanınan bir üniversite haline gelmiştir. Bu başarısına yeniliklere ve çağdaş medeniyetler seviyesindeki ülkelerde uygulanan eğitim sistemlerini kendi eğitim sistemi ile sentezleyerek ulaşmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi sadece akademik anlamda teknik kapasite açısından ön plana gelmemiştir, aynı zamanda öğrencilerinin istek ve şikayetlerine de önem veren bir üniversite imajı ile fark yaratan üniversiteler arasına girmeyi başarmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinden olan İstatistik Bölümü 1990 yılında 4 yıllık lisans öğretimi faaliyete girmiştir. Bölüme duyulan rağbet ve mezunlarının başarısı göz önünde bulundurularak 2002 senesinde bu alanda mezunlarına ve diğer bölüm mezunlarına bu bölüm üzerine Yüksek Lisans yapmaları için bu hizmet devreye sokulmuştur. 2011 yılında gelindiğinde ise, üzerine sürekli koyan ve geliştiren bölüm için doktora öğretimine de başlanma kararı alınmış ve hizmete başlanmıştır. Bölüm bünyesinde bulunan 2 Profesör, 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 9 Asistan ile öğrencileri başarılı geleceklere hazırlamaktadır. Ayrıca diğer Fen Edebiyat Fakültesi bölümleri gibi bu bölüm de Davutpaşa yerleşkesinde yer almaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesine bağlı bir fakülte olan Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde yer alan 11 adet bölüm vardır. Bu bölümlerin hepsinde 1 sene zorunlu hazırlık sınıfı mevcuttur. Bu hazırlık sınıfı sürecinde İngilizce yabancı dil eğitimi verilmektedir. Bu eğitim ile öğrencilerin uluslararası alanda boy göstermeleri ve düşüncelerini hem anadilinde hem yabancı dilde aktarabilmeleri hedeflenmektedir. Fen Bilimlerine yer verilen bir fakülte olmasına rağmen yabancı dil eğitimine önem verilmektedir. İstatistik Bölümü için de mevcut olan bu imkanlar doğrultusunda, bölüm tercih sebebi haline gelmektedir. Kısacası, Yıldız Teknik Üniversitesi hangi bölüm olursa olsun, öğrencilerine hemen hemen aynı düzeyde ve eşit imkanlar sağlamaktadır. Teknik üniversite olması itibariyle sadece teknik alanlara yönelim ve geliştirme çalışmaları söz konusu değildir.

İstatistik konusu asırlar öncesine dayanan bir bilim dalıdır. İnsan topluluklarını tarihsel süreçte incelemiş, bu toplulukların nüfuslarını ve maddi anlamdaki ihtiyaçlarını kısacası sayısal tüm verilerin hesaplanması ile ortaya çıkmıştır. Günümüz bilim dalı olarak ise tüm istatiki bilgilerin toplanışı ile analiz edilip yorumlanması ve açıklanması işlemini yürüten bir bilim dalıdır. Gerek muhasebe, gerek devletlerin mali konularda karar verme mekanizması gerekse fen bilimlerinin birçok alt dalı, günümüz sosyal ve ekonomi alanlarında İstatistik bilmine başvurma ihtiyacı duymaktadır. Bu yüzden su götürmez gerçeklikle ihtiyaç duyulan bir meslek ve bilim alanıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme, İktisat gibi önemli bölümlerinde bu bilim dalını zorunlu ders olarak öğretirken aynı zamanda bölümüne de sahip olarak öğrencilere bu alan üzerinde doktora yapabilme imkanına varana kadar geniş bir imkanlar havuzu oluşturmuştur.

Sadece Yıldız Teknik Üniveristesi çatısı altında bu imkanlara sahip olmayan öğrenciler, aynı zamanda üniversitelerinin onlara sunduğu öğrenci hareketlilik programlarına dahil olarak yurtdışında kaliteli okullarda eğitim görebilirler. Eğitim öğretim yıllarının Hazırlık sınıfını başarı ile bitirip Lisans eğitimlerinin 3. yarıyılında hareketlilik programları sınavlarında tercihleri doğrultusunda geçer puan alıp yurtdışında Yıldız Teknik Üniversitesi ile anlaşmalı olan üniversitelerde 1 yarıyıl veya 2 yarıyıl olmak üzere eğitim alabilirler.