İnşaat Mühendisi Nereden Bulunur?

İnşaat hazırlık aşamasında projelendirme safhasından başlayarak inşaatın bitimine kadar her inşaat mahallinde inşaat mühendisinin bulunması gerekir. Hazırlık aşamasında mimari çizimler mimarlar tarafından tamamlandıktan hemen sonra inşaatın statik projeleri inşaat mühendisleri tarafından hazırlanır. Proje hazırlanırken yapının statik açıdan ayakta kalabilmesi öngörülmelidir. Fakat hesaplamalar yapılırken hiçbir yapı için deprem sırasında ayakta kalacağı güvencesi verilemez. İnşaat mühendisleri yaptıkları hesaplamalarda en güvenli tarafta kalarak deprem anında en haz hasarla yapıyı kurtarma hesabı yapmaktadırlar.

İnşaat Mühendisinin Görevleri;

– İnşaat mühendisi öncelikli olarak hazırlık aşamasında statik projeyi hazırlama ve mimari projeye uygunluğunu denetlemekle görevlidir,

– Yapım aşamasında şantiyede kalarak şantiye güvenliğinin sağlanması ile beraber inşaat işçilerinin devam eden imalatlarını kontrol etme ve gerekli gördüğü durumlarda imalatları değiştirme ile görevlidir,

-İnşaat mühendislerinin bir diğer önemli görevi ise yapılan inşaatın projesine uygunluğunu şantiye içerisinde kontrolünü sağlamaktır, gerekli gördüğü durumlarda proje ile uygun olmayan imalatların yıkılarak yeniden yapılmasını isteyebilir.

İnşaat Mühendisleri Nereden Bulunur;

Bir inşaat işini yürütmesi için inşaat mühendisi aranıyor ise eğer, mühendisin bulunabileceği farklı platformlar yer almaktadır. Bunlar;

– Serbest çalışan ve hali hazırda ofisi bulunan ve ilanlarına sık sık rastladığımız piyasada aktif olarak çalışan inşaat mühendisleri ile bağlantı kurulabilir,

– Kariyer.com vb. sitelere ilan verilmek ve çalışma şartları ayrıntılı olarak belirtilmek kaydıyla istenilen özelliklere sahip inşaat mühendislerine ulaşmak mümkündür,

– Ayrıca inşaat mühendislerinin bağlı olduğu meslek odası TMMOB(Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği) ile bağlantıya geçilmek suretiyle istenilen özelliklere sahip inşaat mühendisi bulunabilir,

– Tüm bunların dışında işin yapılacağı şehirde inşaat mühendisliği bölümü bulunan bir üniversite mevcut ise ilgili bölümde çalışan kamu personellerinden yardım istenmek suretiyle de istenilen şartlarda bir inşaat mühendisi bulunabilmektedir.