İnşaat Firmalarının Katıldığı İhaleler Hangileridir?

İnşaat şirketleri kuruluş amaçlarına uygun olarak yürüttükleri faaliyetler kapsamında müteahhitlik, danışmanlık, kontrolörlük, ihracat ve ithalat işleriyle iştigal olurlar. Bu işlerini yürütürken mevcut piyasa koşullarına göre yatırımlarda bulunurlar. Gerek küçük ölçekte, gerekse büyük ölçekteki inşaat firmaları faaliyet konuları ile ilgili işlerle ilgilenirler. Proje çalışmaları, fizibilite çalışmaları, zaman ve personel maliyetleri gibi yaklaşık maliyet hesap çalışmaları yaparak ihale yöntemiyle iş almaya çalışırlar.

Konut, iş yeri, alış veriş merkezleri, sanayi ve endüstri tesisleri, köprüler, oteller, yollar, barajlar, altyapı, enerji hatları gibi birçok alanda inşaat firmaları faaliyet gösterirler. Bu tür işler ise genellikle ihale yöntemiyle verilmektedir. İhale yöntemlerinin usul ve esasları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilmiştir. Bu esaslara göre ihaleye çıkan kamu kurum ve kuruluşları, açık veya kapalı davet ile inşaat firmalarını ihaleye katılmaya çağırırlar.

Büyük ölçekli yatırım gerektiren sanayi ve endüstri tesisleri, köprüler, oteller, yollar, barajlar, altyapı, enerji hatları, spor kompleksleri ihalelerine katılmak için de belirli şartlar gerekmektedir. Belirli bir miktarda iş bitirme belgeleri, banka teminat mektupları, işin niteliğine göre uygun müteahhitlik karnesi gibi ihale için gerekli belgelere sahip olmak gerekmektedir.

Bu kapsamda değerlendirirsek, inşaat firmalarının katıldığı ihaleler hangileridir? sorusuna şu cevapları vermek mümkündür:

Şehirlerle kurulmaya başlayan ve hızla yayılan alışveriş merkezleri,

Futbol, basketbol, voleybol sahaları gibi spor kompleksleri,

Kanalizasyon altyapı yatırımları,

Enerji nakil hatları,

Sanayi ve endüstri tesisleri kurulumları,

Konut, lojman ve kamu kurum binaları,

Köprüler, oteller gibi geniş bir iş yelpazesi inşaat firmalarının katıldığı ihaleler arasında yer alırlar.Bunların yanında tadilat, tefriş ve imalat gibi alanlarda çalışmalar yürütürler.

İnşaat firmaları genelde aile şirketleri olarak hizmet vermektedir.

Çoğunla anonim şirket halinde faaliyet yürütürler. Bazı değişik alanlardaki inşaat anonim şirketleri de birleşerek holdingleri oluştururlar.