Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi, sürekli gelişimlere ve değişimlere açık bir üniversite kimliğini korumaya her geçen yıl devam etmektedir. 2008 yılında bu duruşunu bir kez daha sergileyerek Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’nü kurmuşlardır. Bu bölümü takiben de Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’ne 2009-2010 eğitim öğretim yılında dâhil ederek, bu bünye altında 50 öğrenci ile öğretim vermeye başlamıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi, yeni açılan bu bölüm ile ülkemizin ve bilumum denizcilik sektöründe faal iş gören ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli, kalifiye ve iş konusunda arzulu gemi makineleri işletme mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemiştir. Böylelikle gerek ülkemizin gerekse dünya ülkelerinin deniz ticaret filolarına katkı sağlamaya başlamıştır.

Sadece ana dal olarak eğitim vermeyen Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, aynı zamanda rağbet görmesi açısından, faaliyete geçtiği ilk seneden sonra çift ana dal programlarına dâhil edilerek, işlevine devam etmiştir ve hala etmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi, bu eğitim programını teknik bilgiyi minimumda tutarak uygulamalı pratik bilgisine daha fazla yoğunluk vermeyi hedeflemiştir. YÖK tarafından 2009-2010 yılından başlayarak 50 öğrenci kontenjanı ile açma onayı verdiği bu bölüm, Beşiktaş Yıldız yerleşkesinde aynı sene eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bu bölümde okuyacak gençlerin üniforma temin etme zorunlulukları bulunmamaktadır. Ayrıca, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi çatısı altında kurulan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’ne öğrenci seçme sınavında Sayısal -2 puan türüne bakılarak öğrenci alınmaktadır. Bölümün Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kitapçıklarında yer alan öğretim sistemi ise 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimi şeklindedir.

Ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünün eğitim programı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) STCW Sözleşmesinin A-III/1 ve A-III/2 müfredatlarına uygundur ve sürekli bu sistemi doğrultusunda güncelleyerek ilerleyecektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan bu bölümde okumakta olan genç mühendis adayları, yedi yarıyıl karada teorik ders, laboratuvar ve makine dairesi simülatörü uygulamalarına katılacaklar. Bunlara istinaden, ticaret gemilerinde altı ay gibi önemli bir süre boyunca uygulamalı açık deniz eğitimi alacaklar. Tüm bu eğitimleri başarı ile bitirdikten sonra, genç adaylar gemilerde çalışmak istedikleri takdirde, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’na bağlı Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) tarafından yapılan sınavlarda da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlardan başarılı olan adaylar “Uzak yol Vardiya Mühendisi”, iki yıl veya daha fazla deniz hizmeti sonrasında yine sınavlara girerek “Uzak yol İkinci Mühendisi” yeterliliği almaya hak kazanırlar. “Uzak yol İkinci Mühendis” olarak iki yıl veya daha fazla deniz hizmeti sonrası tekrar sınava girerek “Uzak yol Başmühendis” yeterliliği almaya hak kazanırlar.

Bölümü başarı ile bitiren mezunlar, denizlerde çalışabilmek için gereken ehliyeti aldıktan sonra uzak seferler yapan yerli veya yabancı gemilerde dördüncü mühendislikten, başmühendisliğe kadar olan seviyelerde görev yapabilecekler. Ayrıca, denizde geçirilecek olan tecrübenin hemen ardından tersanelerde donatım görevlisi ve makine enspektörlüğü seviyelerinde de çalışmaya hak kazanacaklardır. Bu bölümün, mezunlarına sağladığı imkânlar bunlarla sınırlı değildir. Klas kuruluşları yani loydlar, sigorta şirketleri ve gemi tamir bakımı ve yan sanayi hizmetlerine yönelik alanlarda da aktif olarak çalışabilecekler.

Gemi makineleri işletme mühendisleri alanında hem ülkemizde hem de dünyada hızla artmakta olan bir talep mevcuttur. Uluslararası taşımacılığın yüzde 90’lık bölümü gemilerle yapılmaktadır. Bu nedenle, bu alanın ne derece önemli bir alan olmaya devam edeceğini anlamak hiç de güç olmaz.