Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri mühendisliği nedir? sorusu akılları kurcalayan ancak net bir cevap bulunamayan sorulardan birisidir. Endüstri mühendisleri; problemleri, ekonomik özellikler çerçevesinde insan faktörünü de göz ardı etmeden çözer. En önemlisi ise endüstri mühendisleri her şeyi daha iyi, daha az maliyetli yapmak için çalışır. Amaç, düşük maliyetle yüksek kârlı üretimdir.

Endüstri Mühendisliğinin TarihçesiEndüstri Mühendisliği Nedir?

Birinci Endüstri Devrimi sonrasında, insan ve makineden oluşan sistemlerin tasarım ve kuruluşu ile ilgilenecek ve sistemdeki insan unsurunu da inceleyecek bir mühendislik dalına ihtiyaç duyulmuş, dolayısıyla endüstri mühendisliği doğmuştur. Günümüzde ise endüstri mühendisleri, kamu, otomotiv, bankacılık ve yazılım sektörlerinde çalışabilmektedirler.

 Endüstri Mühendisliğine Katkıda Bulunan Öncü Kişiler

Adam SMITH: 1776 yılında İngiltere’de Adam SMITH, üretim sürecinde iş bölümünün sisteme faydalarından söz etmiştir.

Robert OWEN: 1813 yılında Robert OWEN, üretim sürecinde işçilerin de makineler kadar önemli olduğunu belirtmiş, üretim sürecindeki işçi unsuruna yeni bir bakış açısı kazandırmıştır.

Frederick Winslow TAYLOR: Endüstri mühendisliği konusunda ilk disiplinli çalışmalar, çoğunlukla endüstri mühendisliğinin kurucusu olarak kabul edilen Amerikalı makine mühendisi Frederick W. TAYLOR ile olmuştur.

Henry FORD: Ford Motor Company’i kurmuş ve otomobil sektöründe çığır açmıştır. FORD, yürüyen bant tekniğini kullanmış ve işçilere ücret konusunda teşvik amaçlı farklı yöntemler uygulamıştır.

Henry METCALFE: Deney ve gözlemlerin kaydedilmesini ve bunların örnek olarak kullanılmasını tavsiye etmiştir.

Henry Robinson TOWNE: Teşvikli ücret konusunda çeşitli çalışmalar yapmış, prim konusuna değişik bir bakış açısı kazandırmıştır.

Frank B. GILBRETH: Endüstri mühendisliğine önemli katkıları olan GILBRETH, davranış bilimci olan eşi ile insanların çalışma konusunda davranışlarını çözümlemiş ve çeşitli araştırmalar yapmıştır. GILBRETH, insanların hareketlerini sınıflandırmış ve Therblig denilen sembolleri oluşturmuştur.

Henry Laurence GANTT: Üretim çizelgelemesinde kullanılan Gantt Şeması’nı oluşturmuş, endüstri mühendisliğine önemli katkılarda bulunmuştur.