Endüstri Kelimesi Nerede Ortaya Çıkmıştır?

Endüstri, ham madde veya yarı işlenmiş haldeki maddelerin işlenmesidir. Tarihsel olarak bakıldığında endüstri devrimi insanlık tarihinde bir sıçrama olarak kabul edilir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında, zenginliklerini endüstri ile sağlamış olduklarını görebiliriz. Endüstri devrimi 18. yüzyılda İngiltere’de gerçekleşmiştir. Daha sonrasında ise Avrupa ülkeleri ve Amerika’da gelişmiştir.

Endüstri (sanayi) devrimiyle birlikte el emeğinin önemi azalmış makineleşmenin artmasıyla birlikte seri üretimlere geçilmiştir. Kısa zamanda seri olarak çok fazla mal üretilmiş bu da ihtiyaç dışı üretimden dolayı pazar sorununu da Endüstri Kelimesi Nerede Ortaya Çıkmıştır?beraberinde getirmiştir. Üretilen mallar dış ülkelerde pazar imkânı bulmuştur bu da deniz yolunu ve demir yolunu ucuz olmasından dolayı taşımacılıkta önemli hale getirmiştir.

Endüstriyle birlikte bazı değişiklikler meydana gelir. Bunlar:

– Nitelikli iş gücünün artması

– Kentleşme oranının artması

– Endüstride çalışan insan sayısı artar.

– İşsizlik azalır.

Herhangi bir yerde endüstrinin kurulması için belli şartlar gereklidir. Öncelikle sermaye gereklidir. Ham maddeyi satın almak, makineleri ve gerekli teçhizatları satın almak belli bir sermayeyi gerektirmektedir. Özel sektörün bu anlamda eksik kalması durumunda devlet gerekli yardımları yapmaktadır. Ham maddenin işlenmesi için enerji gereklidir. Sanayinin gelişmiş olduğunun bir göstergesi enerji kullanımının çokluğudur. Endüstri için olmazsa olmaz ham maddedir. Ham madde ile endüstri tesislerinin yakın olması verimlilik sağlar.

Türkiye bu açıdan pek çok ham madde imkânına sahiptir. Fakat birçok endüstri ülkesi örneğin Hollanda, İngiltere, Belçika ham maddeyi dışarıdan satın almaktadır. Pazarlama ve ulaşım bir diğer önemli şarttır. En ekonomik ulaşım yolu deniz yolu ve demir yoludur. Endüstri bölgelerine bakıldığında daha çok demir yolu ulaşımının sağlandığı çevrede ve limanlarda toplandığını görebiliriz. Bir endüstri kuruluşu devamlılık sağlayabilmek için ürünlerini pazarlaması gerekmektedir. Son olarak üretimin gerçekleştirilmesinde iş gücüne ihtiyaç vardır.