Endüstri Devriminin Sömürgecilik Faaliyetlerine Etkileri

Endüstri Devrimi, diğer adı ile Sanayi Devrimi ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Kısa süre içerisinde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini etkisi altına almıştır. Coğrafi keşiflerden bu yana devam eden sömürgeciliğin ise en fazla güç bulduğu, desteklendiği dönem Sanayi Devrimi olmuştur. Endüstri devrimi, buharlı makinelerin icat edilmesini bir sonucu olarak ortaya çıkarken, sömürgecilik de endüstri devriminin sonucu olmuştur.

Endüstri Devriminin Sebepleri

Endüstri devriminin sömürgecilik faaliyetlerine etkileri incelenirken, bu devrimin ortaya çıkmasının sebeplerine bakılması da gerekiyor. 16. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da başlayan hızlı nüfus artışı ve tarımdaki gelişmeler, endüstri devriminin en önemli sebeplerindendir. Yaşam standartların değişmesi, tarım bölgelerinden kentlere olan göçü arttırmıştır.

Tüketim temelli toplumların da artış göstermesi, burjuva sınıfının zenginleşmesini sağlamıştır. Burjuvazinin güçlenmesi ve zenginleşmesi de kapitalist sistemin temellerini oluşturmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra 17. yüzyılın başlarında yaşanan aydınlanma da teknolojinin hızla gelişmesine temel oluşmuştur.

Endüstri Devriminin Sonuçları

Sanayi devriminin en önemli sonucu, sömürgeciliğin hızla gelişmesidir. Sömürgecilik, gelişmemiş ve geri kalmış toplumlardaki üretim faaliyetlerine el konulmasıdır. En önemli nedeni ise ekonomik sebeplerdir. Bazı sömürgecilik faaliyetleri dini ve ticari sebepli olsa da temelinde yer alan ekonomi olmuştur. Özellikle gelişmiş ülkelerin hammadde bulamaması ve hammadde arayışı içerisine girmeleri, sömürgecilik faaliyetlerini destekler nitelikle olmuştur.

Sanayi devriminin önemli sonuçlarından biri de toplumsal sınıfların yapılarının değişmesi olmuştur. Burjuva sınıfı fabrika sahipleri haline gelmiş, köylüler ise fabrikalarda çalışan işçi sınıfları haline gelmiştir. İşçilerin çalışmak için fabrikalara gelmeleri, kentleşmeye arttırmıştır. Sosyalizm gibi akımlar ortaya çıkmış, burjuva sınıfının sosyal ve siyasal hak kazanma mücadeleleri Fransız Devriminin gerçekleşmesine neden olmuştur. Tüm dünya ülkelerini derinden etkileyen endüstri devrimi birçok siyasal ve ekonomik sorunu da beraberinde getirmiştir.

One thought on “Endüstri Devriminin Sömürgecilik Faaliyetlerine Etkileri

  • 22/02/2018 tarihinde, saat 16:15
    Permalink

    endüstri bir ülkenin alt yapılarından birisidir üretim olmadıkça dışa bağımlığı süreklilik haline getirirsek dışa bağlılığı en üst seviyeye çıkarırız dış mihrapların her türlü oyununa mağruz kalırız kendi içimiz de endüstrimizi ve üretimimi zgeliştirdğimiz sürece son derece ileriye dönük her zaman gelişen bir ülke konumuna geliriz.

Yorumlar kapatıldı.