Sanayiye Dayalı Ekonomi Nedir?

Ülkelerin gelişmesinde eğitim, sosyokültürel faaliyetler, hukuk gibi alanların öneminin tartışılmazdır. Bunların yanı sıra endüstriyel üretimin bir kolu olan sanayi de oldukça önem arz etmektedir. Sanayisi gelişen ve büyüyen toplumlarda ekonomik gelişmeler de yaşanmakta ve toplum kalkınmaktadır.

Ülkelerin ekonomileri farklı unsurlara dayanmaktadır. Bunların başında sanayi gelmektedir. Sanayi neticesinde ekonomik ithalat ve ihracat gelişmekte, ticaret hayatı hız kazanmaktadır. Sanayiye dayalı ekonomi bu sebeplerle kar payı yüksek olanaklara sahiptir. Sanayiye dayalı ekonomi, uzun vadeye yayılan eğitim ve öğretim politikaları sonucunda oluşmaktadır.

İş Gücü ve Vade Bakımından Sanayiye Dayalı Ekonomi Modeli

Uzun vadeli ve geleceği gören adımlara sahip ekonomi modelidir. Kısa süreli ve ani değişikliklere gebe bir ekonomi sistemi değildir. Hesaplanmış ve planlanmış şekilde adım atılan bir yöntemi oluşturmaktadır. Yetiştirilmiş ve iyi eğitilmiş iş gücü neticesinde üretim devamlılığını kolaylıkla sağlayabilen ekonomi tipini oluşturmaktadır. İş gücünün verimli kullanılması hem ülke istihdamı hem de yatırım açısından birçok avantaj sağlamaktadır.

Teknolojik Gelişmeler ve Tüketim Açısından Sanayiye Dayalı Ekonomi Modeli

Teknolojik devinimleri takip eden, geliştiren, değiştiren ve katkı sağlayan ekonomi modelidir. Teknolojinin gelişmesiyle teknik alt yapının güçlenmesi sağlanmaktadır. Uzay çağına eşlik eden teknolojik ilerlemeleri sanayiye oturtan ve kullanan ekonomi modelini oluşturmaktadır. Salt tüketimi hedeflemeyen ve kaliteli üretime zemin hazırlayan bir ekonomi çeşididir. Sanayiye dayalı ekonomi sayesinde üretim zenginliği korunmakta ve salt tüketim endişesi ikinci plana bırakılmaktadır.

Ticaretin en önemli olduğu ve etkin şekilde gerçekleştirildiği ekonomi türünü oluşturmaktadır. Doğru ve etkin ticari faaliyetler ile sanayi gelişmekte ve ekonomi de buna bağlı olarak güçlenmektedir.

İşçiyi Koruma ve Sanayiye Dayalı Ekonomi İlişkisi

İşçiyi önemseyen ve işçi haklarını korumaya yönelik somut adımlar atan ekonomi modelidir. İşçi sanayide en önemli konumda yer aldığı için bu ekonomi türünde işçinin ayrı bir yeri bulunmaktadır. Haklarının korunması sağlanmaktadır.