Kösem Sultan Kimdir?

Bugün Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Bosna-Hersek ülkelerinin bulunduğu topraklarda yer alan Bosna Beylerbeyliği ya da Bosna Eyaleti, uzun süre boyunca Osmanlı topraklarında bulunmuş olan belli başlı topraklardan biriydi. Bu bölgede 1590 yılında Anastasya adıyla doğan ve bölgenin padişaha bağlı olan hükümdarı Bosna Beylerbeyi’nin emriyle İstanbul’a gönderilen Kösem Sultan, bu yolculuktan sonra hem kendi hayatını hem de Osmanlı İmparatorluğu’nun kaderini baştan aşağı değiştirmiştir. Saraya gelir gelmez I. Ahmed’in gözdesi olmuş ve bir yıla kalmadan haseki ünvanını almıştır. Zamanla diğer hasekileri uzaklaştırarak padişaha en yakın kadın olarak I. Ahmed’in vefatına kadar yanında kalmıştır.

Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.
Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.

Kösem Sultan, kadınlar saltanatı adı verilen dönemin son ve en zirve isimlerinden biridir. Kanuni Sultan Süleyman’ın hasekisi olan Hürrem Sultan’a nikah kıyarak yetkilerini arttırması ile başlayan döneme kadınlar saltanatı dönemi denilmektedir ve bu dönem içerisinde yaklaşık 100 yıl boyunca kadınlar perde arkasından yani dolaylı olarak ülkeyi yönetmiştir. Kösem Sultan da iki oğlunu ve bir torununu küçük yaşlarda tahta geçtikleri gerekçesiyle korumaya almak istemiş ve tüm devlet işlerini üstlenmiştir. Dış ülkelerin kral ve kraliçeleriyle birebir görüşme haline bulunmak ve hediyeleşmek bir yana, kadınlara yasak olan divan toplantılarına bile perde arkasından katılmıştır. Toplamda 3 padişah dönemi boyunca imparatorluğu yönetmiştir. Kösem Sultan’ın elde ettiği güç fazlasıyla göze batan ve diğer kadınların pek katlanamadığı bir seviyedeydi. Yine meşhur sultanlardan olan torunu IV. Mehmet’in annesi ve kendi gelini olan Turhan Hatice Sultan tarafından boğdurularak öldürülmüştür. Ölümü, haremde işlenen ilk sultan cinayeti olarak tarihe geçmiş ve kadınlar saltanatının sonu olmuştur. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminden çıkarak duraklama dönemine girdiği zaman da bu aralığa denk gelmektedir.

Kösem Sultan ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.