Hizmet Sektörünün Yoğun Olduğu Ülkeler

Dünyamız özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında büyük bir değişime uğradı. Hizmet sektörü yıllardır artan teknoloji ve sanayi devrimi ile beraber Avrupa ve Uzak Asya ekseninde ilerlemeye başladı.

1.Hizmet Sektörü ve Gelişimi

Sahip olunan sanayi gelişimi oranı ve teknoloji gelişimi oranı ile paraleldir. Kısacası sanayi ve teknolojinin gelişmiş olması, doğal olarak ülkelerin refah seviyelerinin artmasına ve hizmet sektöründe gelişmelere neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar özellikle göstermiştir ki hizmet sektörünün inanılmaz derecede yüksek olduğu ülkeler; ABD, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerdir. Ve daha dikkatli bakılıp araştırıldığında görülen şey bu ülkeler teknolojik gelişimlerin başladığı ilk ülkeler olma özelliği de taşımaktalar.

Bu ülkeler içerinde yapılan araştırmalar özellikle de sağlık ve eğitim alanında veya bilimsel anlamda tüm adımlara liderlik etmekte ve dünyanın geri kalmış tüm ülkelerine bir yol çizmekte, diğer ülkelerinde bu ülkelerden örnek almasına neden olmakta.

 2.Hizmet Sektörünün Ülkelere Etkisi

Yoğun hizmet sektörü barındıran bu ülkeler, doğal olarak kendi dillerinin değerinin artmasına neden olmakta ve inanılmaz şekilde diğer ülkelerden de beyin göçü almaktadır. Bunun yanı sıra ise hizmet sektörünün az olduğu ülkelerdeki insanlarda, yeterli hizmet sektörünün olmaması dolayısıyla göç etmekteler.

Son zamanlarda ise özellikle de Çin, hizmet sektöründe ön plana çıktı. Sanayisini geliştiren ve ekonomide de atılım yapan Çin hizmet sektöründe de öne geçmek için çalışmalarını sürdürmekte. Çinin yanı sıra bu serüvene katılan Uzak Doğunun parlayan yıldızı Kore ve Avrupa’nın parlayan yıldızı Türkiye 3. Dünya ülkesi olsalar bile 1. Dünya ülkelerine yetişme gayreti içerisinde. Ve son araştırmalardaki Türkiye’ye ve Kore’ye yapılan beyin göçleri ve normal göçlerin çoğunluğu hizmet sektörünün birçok ülkeye göre daha gelişmiş olmasından kaynaklandığını ortaya koymaktadır.